Технически изисквания

  Необходими устройства и софтуер, за да използвате системата e-Register са:
 • - компютър с USB порт;
 • - интернет връзка;
 • - универсален електронен подпис по смисъла на Закона да електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП);
 • - четец за електронни сертификати (обикновено върви в комплект със съответния електронен подпис);
 • - браузър, с поддръжка на 128-битово криптиране на данните и ActiveX контроли – такива са Mozilla, Firefox, Opera, Netscape, Internet Explorer и др. Препоръчваме да изтеглите последните версии;

  Необходими компоненти за работа с e-Register
 • - CAPICOM е компонент на Microsoft за работа с цифрови сертификати и цифрови подписи.
 • - Ако автоматичното инсталиране на компонентите не работи, това вероятно се дължи на проблеми с достъпа в операционната система или рестриктивни настройки на Вашия уеб браузър.
 • - Тъй като CAPICOM е част от стандартната дистрибуция на MS Windows, инсталирането му би трябвало да премине без проблеми.