Технически изисквания

  Необходими устройства и софтуер, за да използвате системата e-Register са:
 • - компютър с USB порт;
 • - интернет връзка;
 • - универсален електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП);
 • - четец за електронни сертификати (обикновено върви в комплект със съответния електронен подпис);
 • - браузър с поддръжка на 128-битово криптиране на данните и ActiveX контроли.

  Необходими компоненти за работа с e-Register:
 • -инсталиран CAPICOM версия 2.1.0.2. Ако го имате и не можете да подпишете форма, е необходимо да се преинсталира;
 • -разрешени Active-X контролите на CAPICOM;
 • -ако автоматичното инсталиране на компонентите не работи, това вероятно се дължи на проблеми с достъпа в операционната система или рестриктивни настройки на Вашия уеб браузър;
 • -ако имате запазена като чернова попълнена, но неуспешно подадена форма, не трябва да я използвате за повторен опит за подаване. Необходимо е да бъде попълнена нова форма.